Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

27 maart 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Be√ędiging van de nieuw benoemde leden van de gemeenteraad (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad en college (bij afwezigheid van wethouders) (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Benoeming leden van het presidium (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Benoeming leden van de vertrouwenscommissie (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Sluiting