Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

25 maart 2014

Raadzaal Winsum

18.15 - 22.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Voorstel tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen leden van de gemeenteraad (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Besluitenlijst raad 18 februari 2014

Ingekomen stukken

Voorstel tot het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen leden van de gemeenteraad (stukken worden nagezonden/ter vergadering uitgereikt)

Afscheid raadsleden

Sluiting