Agenda - Gemeenteraad Winsum 24 maart 2014

Raadzaal Winsum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Reactie lijsttrekkers op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen

Discussieronde naar aanleiding van de eerste reacties op de uitslag

Integriteitstoetsing kandidaat-wethouders

Vervolgtraject (in)formatie

Sluiting