Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

24 maart 2014

Raadzaal Winsum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Reactie lijsttrekkers op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen

Discussieronde naar aanleiding van de eerste reacties op de uitslag

Integriteitstoetsing kandidaat-wethouders

Vervolgtraject (in)formatie

Sluiting