Agenda - Gemeenteraad De Marne 15 oktober 2015

Raadzaal Leens
20.00 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Onderzoek geloofsbrieven en toelating tijdelijk raadslid

Bestuurlijke toekomst - herindeling

Rondvraag

Sluiting