Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

15 oktober 2015

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Onderzoek geloofsbrieven en toelating tijdelijk raadslid

Bestuurlijke toekomst - herindeling

Rondvraag

Sluiting