Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

5 juni 2014

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Jaarverslag en jaarrekening 2013

Sluiting