Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

27 maart 2014

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Installatie en beëdiging nieuwe raadsleden

Sluiting