Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

25 maart 2014

Raadzaal Leens

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 februari 2014, alsmede de lijst van toezeggingen

Rechtmatigheid verkiezingen en toelating nieuw benoemde raadsleden

Afscheid van de raad, raadsperiode 2010-2014

Sluiting