Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 2 oktober 2014


19.30 - uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 4 september 2014

Bijgevoegde documenten

Wijziging verordening leerlingenvervoer

Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid politie Noord-Nederland 2015-2018

Lange Termijn Agenda (LTA: nazending onder voorbehoud)

Rondvraag

Sluiting