Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

4 september 2014

19.30 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering ABZ 4 en 5 juni 2014

Bijgevoegde documenten

De functie cli├źntondersteuning en de positie en transitie van MEE Groningen

Jaarverslag 2013 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland

Regio Groningen-Assen jaarstukken 2014

Kadernotitie 2014

Rondvraag

Sluiting