Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum 7 mei 2014


19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering 6 maart 2014

Bijgevoegde documenten

Veiligheidsbeleid

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

LTA (Lange Termijn Agenda)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting