Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

7 mei 2014

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag vergadering 6 maart 2014

Bijgevoegde documenten

Veiligheidsbeleid

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

LTA (Lange Termijn Agenda)

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting