Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

10 november 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Voortzetting van de vergadering op 10 november met bijdragen in tweede termijn van de fracties

Reactie van het college op de bijdragen in tweede termijn

Vaststelling van de begroting (rv nr 059)

Gemeentelijke heffingen 2017 (rv nr 060)

Begrotingswijzigingen (rv nr 061)

Sluiting