Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Winsum

14 december 2018

Raadzaal Winsum

16.00 - 19.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken

Besluitenlijst raad 4 december 2018

Woord van de voorzitter (burgemeester R. Michels)

Woord van het college (wethouder H. Blok)

Woord van de raad (raadslid H. P. de Vink)

Afscheid griffie (voorzitter werkgeverscommissie N. Werkman)

Afsluiting door de voorzitter