Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Eemsmond

29 november 2018

Hotel Gemeentehuis, Hoofdstraat Oost 16 Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Onderzoek geloofsbrieven, oordeel rechtmatigheid verkiezingen en toelating nieuw benoemde raadsleden (wordt nagezonden)

Sluiting