Agenda - Gemeenteraad Eemsmond 29 november 2018

Hotel Gemeentehuis, Hoofdstraat Oost 16 Uithuizen
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Onderzoek geloofsbrieven, oordeel rechtmatigheid verkiezingen en toelating nieuw benoemde raadsleden (wordt nagezonden)

Sluiting