Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

27 februari 2019

Raadszaal, Uithuizen

19.00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 30 januari 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

6. Ruimtelijke onderbouwing Natuurbegraafplaats Wierum

Opiniërend

7. Bestemmingsplan Uitbreiding Heiploeg te Zoutkamp

Opiniërend

8. Ruimtelijke onderbouwing Natuurbegraafplaats Wierum

Besluitvormend

9. Bestemmingsplan Uitbreiding Heiploeg te Zoutkamp

Besluitvormend

10. Sluiting