Agenda - Gemeenteraadsvergadering 27 februari 2019

Raadszaal, Uithuizen
19.00 - uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vragenuur raad

4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 30 januari 2019, evenals de lijst van toezeggingen

5. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

6. Ruimtelijke onderbouwing Natuurbegraafplaats Wierum

Opiniërend

7. Bestemmingsplan Uitbreiding Heiploeg te Zoutkamp

Opiniërend

8. Ruimtelijke onderbouwing Natuurbegraafplaats Wierum

Besluitvormend

9. Bestemmingsplan Uitbreiding Heiploeg te Zoutkamp

Besluitvormend

10. Sluiting