Agenda - Gemeenteraad Bedum 24 november 2016

Raadzaal Bedum
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Welstandsregime bouwlocatie Kop van Noord (rv nr 062)

Discussiestuk

Vaststelling bestemmingsplan “Bedum Kern locatie Kop van Noord” (rv nr 063)

Discussiestuk

Concept meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP) 2017 - 2021 (rv nr 064)

Discussiestuk

Informatie is ook te vinden via: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

Sluiting