Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

24 november 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Welstandsregime bouwlocatie Kop van Noord (rv nr 062)

Discussiestuk

Vaststelling bestemmingsplan “Bedum Kern locatie Kop van Noord” (rv nr 063)

Discussiestuk

Concept meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen (MJP) 2017 - 2021 (rv nr 064)

Discussiestuk

Informatie is ook te vinden via: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

Sluiting