Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

15 december 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Notulen vergaderingen 27 oktober 2016 en 8/10 november 2016

Regionaal Dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Groningen (rv nr 065)

Hamerstuk

Ontsluitingsweg Bedum (rv nr 066)

Hamerstuk

Vaststelling Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Omgevingsrecht Groningen en Verbeterplan VTH gemeente Bedum (rv nr 067)

Hamerstuk

Najaarsnota 2016 (rv nr 068)

Hamerstuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 069)

Discussiestuk

Afscheid K.W. Hoekzema (rv nr 070)

Afscheid H.P. Bakker

Op verzoek van de vertrekkende burgemeester Henk Bakker vindt er geen receptie voor hem plaats. Wie afscheid van hem wil nemen, is van harte welkom in zijn werkkamer in het monumentale gedeelte van het gemeentehuis op zijn laatste werkdag in Bedum op donderdag 29 december, tussen 12 en 18 uur.
De koffie en koek staan klaar.

Sluiting