Agenda - Gemeenteraadsvergadering 13 november 2019

Raadszaal, Uithuizen
16.30 - uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 30 oktober 2019, evenals de lijst van toezeggingen

4. Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Opiniƫrend en besluitvormend

5. Regionaal Beleidsplan Politie

De raad is in de gelegenheid een zienswijze op het beleidsplan in te dienen. 

6. Programmabegroting 2020 (inclusief Meerjarenraming 2021 - 2023)

De raad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2020 vast te stellen. 

NB: naar verwachting wordt de vergadering vanaf ca. 18.45 uur voor ongeveer een uur geschorst. 

7. Sluiting