Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

26 juni 2019

Raadszaal, Uithuizen

15.30 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Voorjaarsnota 2019

De fracties houden algemene beschouwingen n.a.v. de Voorjaarsnota (inhoudende voortgang begroting 2019 en opmaat begroting 2020). Het college van b&w reageert in eerste termijn op de algemene beschouwingen.

4. Sluiting