Agenda - Gemeenteraadsvergadering 26 juni 2019

Raadszaal, Uithuizen
15.30 - uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

1. Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2. Vaststellen van de agenda

3. Voorjaarsnota 2019

De fracties houden algemene beschouwingen n.a.v. de Voorjaarsnota (inhoudende voortgang begroting 2019 en opmaat begroting 2020). Het college van b&w reageert in eerste termijn op de algemene beschouwingen.

4. Sluiting