Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

22 januari 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

A.2 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 11 december 2019, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvormend (na eerdere opiniƫrende behandeling)

B.6 Verklaring van geen bedenkingen Bed & Breakfast locatie Bedumerweg 34 en 36 te Onderdendam

C Opiniƫrend en besluitvormend*

* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

C.7 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

C.8 Wijziging GR Vuilverwerking Noord Groningen en benoemingen in Algemeen Bestuur

C.9 Wijziging statuten van de vereniging van Waddenzeegemeenten

C.10 Opheffing openbare basisschool De Lydinge in Leens

C.11 Sluiting