Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

21 december 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 24 november 2016

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen notitie Bijlage play film

Controleprotocol (rv nr 071)

Discussiestuk

Wijziging legesverordening 2017 (rv nr 072)

Discussiestuk

Herindelingsontwerp (oriƫnterende bespreking)

Discussiestuk

Instellen raadsklankbordgroep (rv nr 073)

Begrotingswijzigingen (geen)

Sluiting