Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

21 december 2016

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 24 november 2016

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen notitie Bijlage play film

Controleprotocol (rv nr 071)

Discussiestuk

Wijziging legesverordening 2017 (rv nr 072)

Discussiestuk

Herindelingsontwerp (ori├źnterende bespreking)

Discussiestuk

Instellen raadsklankbordgroep (rv nr 073)

Begrotingswijzigingen (geen)

Sluiting