Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

5 februari 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 20:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 22 januari 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

B Opiniërend en besluitvormend

B.6 Centrumregeling Beschermd Wonen, Opvang en Inloopvoorziening GGz Groningen 2021

B.7 Ondersteuningsverzoek Warffum Alert! m.b.t. beëindiging gaswinning Warffumerveld

B.8 Sluiting