Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

26 februari 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 5 februari 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

A.6 Onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw raadslid

B Opiniërend

B.7 Werelderfgoedcentrum Waddenkwartier: vaststellen bestemmingsplan en gemeentelijk aandeel in financiering

B.8 Grondstoffenbeleid 2020 - 2030

C Consultatie

C.9 Consultatiedocument Regionale Energie Strategie

D Opiniërend en besluitvormend

D.10 Financiële bijdrage restauratie molen Aeolus te Adorp

D.11 Uitwerken kaders begraafbeleid / Beheerverordening begraafplaatsen

D.12 Integraal (lokaal) Veiligheidsbeleid 2020-2023

D.13 Lokaal positief gezondheidsbeleid 2020-2023

D.14 Gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor de Werkorganisatie DEAL gemeenten en de Omgevingsdienst Groningen

D.15 1e wijziging legesverordening 2020

D.16 Sluiting