Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

29 april 2020

Digitale vergadering

19:00 - 23:00 uur

De vergadering is digitaal te volgen via de livestream. Ook de agenda en de onderliggende stukken vindt u hier. Inspreken kan op onderwerpen die op de agenda staan. Vanwege de bijzondere omstandigheden wordt insprekers gevraagd zo snel mogelijk met de griffie contact op te nemen als men wil inspreken. Insprekers wordt gevraagd hun bijdrage van te voren schriftelijk beschikbaar te stellen. Op die manier kan iedereen zich hierop voorbereiden. Als een inspreker zich aanmeldt, neemt de griffie contact met diegene op voor de nadere afstemming over de inspraakbijdrage. Insprekers kunnen zich via de mail melden bij de griffie.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Vragenuur raad

A.4 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 15 april 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.5 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Opiniërend en besluitvormend

B.6 Lokaal Plan van Aanpak Versterking 2020

C Consultatie/zienswijze

C.7 Regionaal Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen

C.8 Sluiting