Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

2 september 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:00 - 23:00 uur

Agendapunten 9 en 10 zullen na 21.00 uur worden behandeld.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Afscheid raadslid S.W.G. Herkströter-van Oijen

A.4 Onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw raadslid

A. Onderzoek geloofsbrieven

B. Toelating

C. Installatie

D. Benoemingen in commissies

A.5 Vragenuur raad

A.6 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 1 juli 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.7 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Opiniërend en besluitvormend*

\* Het is mogelijk dat de raad het besluit over een voorstel in een latere vergadering neemt

B.8 Bouwstenennotitie t.b.v. begroting 2021 incl. algemene beschouwingen

De raad wordt gevraagd keuzes te maken op basis van de in de notitie aangegeven scenario’s.

Alvorens in debat te gaan spreken de fractievoorzitters namens hun fractie algemene beschouwingen uit.

B.9 Krediet plankosten/openbare ruimte nieuwbouw Wolderinghstraat/Zoutkamp

De raad wordt gevraagd een krediet beschikbaar te stellen voor de plankosten voor en de inrichting van de openbare ruimte van de nieuwbouwlocatie.

C Opiniërend

C.10 Concept-Regionale Energie Strategie (RES) Groningen

De raad wordt voorgesteld de met gezamenlijke partners opgestelde regionale concept-RES vast te stellen.

C.11 Sluiting