Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

11 november 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

18:00 - 23:00 uur

Let op: de begrotingsraad op 11 november begint om 18.00 uur.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 oktober 2020, evenals de lijst van toezeggingen

A.04 Ingekomen stukken

A.05 Onderzoek geloofsbrieven, toelating en installatie nieuw raadslid

B Opiniƫrend en besluitvormend

B.06 Programmabegroting 2021 (inclusief Meerjarenraming 2022 - 2024)

De raad wordt voorgesteld de Programmabegroting 2021 vast te stellen.

B.07 Sluiting