Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

29 januari 2020

Bedum, voormalige raadzaal

19:05 - 19:15 uur

Bijzondere, openbare installatie (raads)vergadering. De vergadering wordt gehouden in de - voormalige - raadzaal van het gemeentehuis in Bedum. De raadzaal is beperkt toegankelijk. De vergadering kan via een live-verbinding worden gevolgd in de nabijgelegen Maranathakerk in Bedum. Daar vindt direct na afloop van de raadsvergadering ook een feestelijke ontmoeting met de burgemeester plaats. Het programma in de Maranathakerk begint om 19.00 uur met een inloop vanaf 18.30 uur. Rond 21.15 uur is het programma afgerond en kan de burgemeester de gasten spreken en ontmoeten.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Ingekomen stuk: Koninklijk Besluit benoeming burgemeester

Het Koninklijk Besluit zal tijdens de vergadering worden voorgelezen.

3 Vaststellen van de agenda

4 Be√ędiging van de eerste kroonbenoemde burgemeester van Het Hogeland,

De burgemeester legt, nadat de voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer Torringa het woord heeft gevoerd, de eed af ten overstaan van de commissaris van de Koning, de heer Paas.

5 Sluiting