Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

1 februari 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stuk: Besluit van de Commissaris van de Koning in de provincie Groningen inzake benoeming van mevrouw drs. E. van Lente tot waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum

Be√ędiging van mevrouw drs. E. van Lente als waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum door de Commissaris van de Koning, de heer mr. drs. F.J. Paas

Installatie van mevrouw drs. E. van Lente als waarnemend burgemeester van de gemeente Bedum

Toespraken van achtereenvolgens de heer J. Berghuis, de heer M. van Dijk en mevrouw E. van Lente

Sluiting

Aansluitend is er vanaf 20.30 uur in de centrale hal van het gemeentehuis de gelegenheid voor inwoners, verenigingen e.d. om kennis te maken met de nieuwe waarnemend burgemeester.