Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

9 september 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 20:30 uur

Extra vergadering.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A Opiniƫrend

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

A.3 Concept-Regionale Energie Strategie (RES) Groningen

De raad wordt voorgesteld de met gezamenlijke partners opgestelde regionale concept-RES vast te stellen.

A.4 Sluiting