Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

13 oktober 2020

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.1 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.2 Vaststellen van de agenda

B Besluitvormend (na eerdere opiniërende behandeling)

B.3 Financiering De Tirrel

De raad wordt gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 8.158.688.

Bijgevoegde documenten

B.4 Sluiting