Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

16 februari 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 21 december 2016 en van 16 januari 2017

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Vaststellen Plan van Aanpak Herindeling BMWE-gemeenten (rv nr 011)

Hamerstuk

Informatiebeveiliging in BMWE-verband (rv nr 012)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (rv nr 013)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Sluiting