Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

15 september 2021

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 30 juni en 07 juli 2021, evenals de lijst van toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De hamerstukken

Voorgesteld wordt om zonder debat in te stemmen met de voorstellen.

B.06 Beleidsnotie duurzame ontwikkeling

De raad wordt gevraagd de voorgelegde beleidsnotitie vast te stellen.

C Besluitvorming door de raad: De bespreekstukken

Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad.

C.07 Indienen NPG-project Werelderfgoedcentrum

De raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het indienen van het project ‘Werelderfgoedcentrum Waddenzee’ bij het Nationaal Programma Groningen voor bijdragen van € 3 miljoen euro uit het trekkingsrecht van Het Hogeland en € 450.000 euro voor de proceskosten.

D VERVALLEN Visie Sport en Bewegen in Het Hogeland

De raad wordt gevraagd het voorgelegde visiedocument vast te stellen.

D.08 Motie Vreemd aan de Orde van de dag Woningverbetering uitgesloten postcodegebieden

D.09 Sluiting