Vergadering

Agenda - Raadsoverleg II

31 maart 2021

Digitaal

16:30 - 19:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1 Opening van de vergadering en mededelingen

2 Vaststellen van de agenda

3 Garantstelling Werelderfgoedcentrum Waddenzee

*Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad kan worden gereageerd op het voornemen van het college van b&w om een garantstelling af te geven voor een door de stichting Werelderfgoedcentrum Waddenzee af te sluiten lening van maximaal € 9 miljoen.*

4 Verkeer en parkeren Lauwersoog

*Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad wordt het voorstel om een krediet van

€ 1.800.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van parkeerterreinen voor het Werelderfgoedcentrum besproken.*

Bijgevoegde documenten

5 Krediet project Vakland

*Ter voorbereiding op vaststelling door de raad kan worden gereageerd op het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van € 2.618.400 voor het project Vakland Het Hogeland in het kader van het Nationaal Programma Groningen.*

6 Gemeenschappelijke Regelingen

7 Rondvraag

8 Sluiting

99 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten