Vergadering

Agenda - Raadsoverleg II

26 mei 2021

Digitaal

19:00 - 22:30 uur

Raadsoverleg II: 19.00-22.30 uur.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Evaluatie kleinschalig energiebeleid

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad wordt de evaluatie besproken.

04 Regionale Energiestrategie (RES) Groningen 1.0

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad is er gelegenheid te reageren op de RES en het voorstel om deze vast te stellen

05 Consultatiedocument opstellen Duurzaamheidsvisie

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

In het raadsoverleg is er gelegenheid te reageren op het voorgelegde document.

06 Monitor Sociaal Domein/Tussentijdse rapportage Jeugdzorg

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser

In het raadsoverleg is er gelegenheid te reageren op de ter kennis van de raad gebrachte monitor en rapportage.

07.01 Gemeenschappelijke Regelingen | Ontwerpbegroting 2022 GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)

Ontwerpbegroting 2022 GR Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

 

De begrotingen van de gemeenschappelijke regeling worden besproken, de raad is in de gelegenheid op 9 juni a.s. een zienswijze vast te stellen.

07.02 Gemeenschappelijke Regelingen | Ontwerpbegroting 2022 GR Publiek Vervoer

Ontwerpbegroting 2022 GR Publiek Vervoer

Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser

 

De begrotingen van de gemeenschappelijke regeling worden besproken, de raad is in de gelegenheid op 9 juni a.s. een zienswijze vast te stellen.

08 Rondvraag

09 Sluiting