Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

26 mei 2021

Digitaal

16:45 - 18:00 uur

Raadsoverleg I: 16.45-18.00 uur.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

02.A Kaders Huisvestingsconcept Het Hogeland

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op behandeling door de raad wordt een voorstel besproken om kaders (uitgangspunten) vast te stellen voor te nemen besluiten over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke organisatie.

03 Indienen NPG-project: Centrumplan Leens

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er gelegenheid te reageren op het voornemen om de “Plus’ op het centrumplan in te dienen voor een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen.

04 Gemeenschappelijke Regelingen | Ontwerpbegroting 2022 GR Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

De begroting van de gemeenschappelijke regeling wordt besproken, de raad is in de gelegenheid op 9 juni a.s. een zienswijze vast te stellen.

05 Rondvraag

06 Sluiting

99 Lijst van toezeggingen aan de raad 21-05-2021