Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

1 september 2021

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

17:00 - 19:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Visie sport en bewegen in Het Hogeland (2021-2030)

Portefeuillehouder: Theo de Vries

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt de visie besproken.

04 2e ontsluitingsweg Lauwersoog

Portefeuillehouder: Theo de Vries

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorstel besproken.

05 Gemeenschappelijke Regelingen

06 Rondvraag

07 Sluiting