Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

1 december 2021

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 18:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Najaarsnota (1e gedeelte)

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in dit raadsoverleg gelegenheid te reageren op de Najaarsnota v.w.b. financieel-technische aspecten en inhoudelijk v.w.b. de portefeuilles van de burgemeester en de wethouders Eltjo Dijkhuis en Theo de Vries.

04 Controleprotocol en normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2022

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel. Het voorstel is ook geagendeerd voor de auditcommissie.

05 Stedenbouwkundigplan Kooistraat e.o. Kantens

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel.

06 NPG-project “Centrumplan Leens”

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel. Naast het definitief vaststellen van het project “Centrumplan Leens, vraagt het college de raad de subsidie van € 1.529.691 vanuit het Nationaal Programma Groningen als krediet te verstrekken..

07 Bijdrage inpassingskosten programma versterkingsopgave

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel.om kredieten op basis van het van het Rijk ontvangen voorschotten te verstrekken voor het programma voor versterking van woningen en het zorgprogramma.

08 Verordening Erepenning gemeente Het Hogeland

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in het raadsoverleg gelegenheid te reageren op het voorstel om een gemeentelijke Erepenning in te stellen.

09 Gemeenschappelijke regelingen

10 Actuele Lange Termijn Agenda

11 Rondvraag

12 Sluiting