Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

18 mei 2017

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agend

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 20 april 2017

Informeren van de raad

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Actualisatie grex Ter Laan 4

Hamerstuk

Vaststellen Woonvisie gemeente Bedum

Hamerstuk

Jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen

Hamerstuk

Actualisatie begroting 2017 en begroting 2018 van GR Publieke Gezondheid & Zorg

Hamerstuk

Visie en naamgeving nieuw te vormen gemeente BMWE

Discussiestuk

Herindelingsadvies samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

Discussiestuk

Initiatiefvoorstel PvdA: "Kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociale domein"

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen

Discussiestuk

Sluiting