Vergadering

Agenda - Raadsoverleg II

16 juni 2021

Digitaal

16:30 - 18:00 uur

Raadsoverleg II: 16.30-18.00 uur.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Rapportage onderzoek De Tirrel

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er gelegenheid te reageren op de rapportage.

04 Project Enne Jans Heerd

Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding en Kristel Rutgers

 

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad kan worden gereageerd op het voorstel om de bijdrage van 1.612.500 euro (inclusief BTW) vanuit het trekkingsrecht voor het project Enne Jans Heerd definitief vast te stellen en hiervoor een krediet beschikbaar stellen.

05 Gemeenschappelijke Regelingen

06 Rondvraag

07 Sluiting

99 Lijst van toezeggingen aan de raad 11-06-2021