Vergadering

Agenda - Raadsoverleg II

1 september 2021

Raadzaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

20:00 - 22:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Beleidsnotitie Duurzame ontwikkeling Het Hogeland

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad wordt de beleidsnotitie besproken.

04 Indienen NPG-project: Werelderfgoedcentrum Waddenzee

Portefeuillehouder: Mariƫtte de Visser

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er gelegenheid te reageren op het voornemen om het project Werelderfgoedcentrum Waddenzee in te dienen voor een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen.

05 Gemeenschappelijke Regelingen

06 Rondvraag

07 Sluiting