Vergadering

Agenda - Raadsoverleg II

1 december 2021

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

19:00 - 22:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Najaarsnota (2e gedeelte)

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er in dit raadsoverleg gelegenheid te reageren op de Najaarsnota v.w.b. de portefeuilles van de wethouders Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser.

04 Indienen NPG-project “Nieuw Roakeldais”

Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis en Mariëtte de Visser

 

Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad is er gelegenheid te reageren op het voorstel om het project in te dienen voor een bijdrage uit het Nationaal Programma Groningen.

05 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022

Portefeuillehouder: Mariette de Visser

 

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad wordt de verordening in het raadsoverleg besproken.

06 Beleidsplan jeugdsozen “Ruimte voor jongeren” (agendapunt is doorgeschoven naar het raadsoverleg op 19 januari 2022)

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers

 

Op verzoek van het college doorgeschoven naar het Raadsoverleg op 19 januari 2022.

07 Monitor Sociaal domein

Portefeuillehouder: Kristel Rutgers en Mariëtte de Visser

 

In het raadsoverleg is er gelegenheid te reageren op de ter kennis van de raad gebrachte

2e monitor 2021. Tevens wordt gevraagd de monitor inhoudelijk en procesmatig te evalueren.

08 Gemeenschappelijke regelingen

09 Actuele Lange Termijn Agenda

10 Rondvraag

11 Sluiting