Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

1 april 2021

Digitaal

16:30 - 19:00 uur

Voortzetting van vergadering 31 maart jl.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

05 Krediet "Ondernemers in de knel" (corona steunmaatregelen)

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorstel besproken om € 190.000 te bestemmen voor de aanpak van de coronaproblematiek bij ondernemers in de gemeente het Hogeland.*

06 Tijdelijke compensatieregeling culturele organisaties

*Ter voorbereiding op besluitvorming door de raad wordt het voorstel besproken om €100.000,- beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling voor tijdelijke financiële ondersteuning van culturele organisaties en amateurkunstverenigingen tijdens de COVID-19 crisis en

€ 161.000,- beschikbaar te stellen voor vernieuwende activiteiten die de culturele infrastructuur versterken.*

07 Concept afvalstoffenverordening (ter consultatie)

*Er is gelegenheid te reageren op een nieuw opgestelde concept-afvalstoffenverordening*

08 Gemeenschappelijke Regelingen

09 Rondvraag

10 Sluiting