Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

15 april 2021

Digitaal

19:00 - 23:00 uur

Voortzetting van de vergadering van 14 april jl.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

C.11 Garantstelling Werelderfgoedcentrum Waddenzee

De raad wordt gevraagd wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit van het college ter kennis te brengen van het college.

C.12 Verkeer en parkeren Lauwersoog

De raad wordt gevraagd een krediet van € 1.800.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanleg van parkeerterreinen voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee.

C.13 Koersdocument Transformatie Sociaal Domein

De raad wordt gevraagd het in het document voorgelegde kader voor de transformatie in het sociaal domein vast te stellen.

C.14 Instellen Ondernemersfonds

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het door burgemeester en wethouders aangaan van een subsidierelatie met de Stichting Ondernemersfonds Het Hogeland i.o.

C.15 Tijdelijke compensatieregeling culturele organisaties

De raad wordt gevraagd om € 100.000,- beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling voor tijdelijke financiële ondersteuning van culturele organisaties en amateurkunstverenigingen tijdens de COVID-19 crisis en € 161.000,- beschikbaar te stellen voor vernieuwende activiteiten die de culture infrastructuur versterken.

C.16 Motie vreemd aan de orde van de dag Omgevingsvisie en burgerberaad

C.17 Sluiting