Vergadering

Agenda - Raadsoverleg I

15 juni 2021

Digitaal

19:00 - 22:30 uur

Raadsoverleg I: 19.00-22.30 uur.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Groenbeleidsplan

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad wordt het plan als basis voor groenbeleid besproken.

04 Beleidsplannen beheer openbare ruimte

A. Wegen

B. Civiele constructies

C. Openbare verlichting

 

Portefeuillehouder: Theo de Vries

 

Ter voorbereiding op vaststelling door de raad worden de voorgelegde beleidsplannen besproken en kan worden gereageerd op het voorstel om de financiƫle verwerking van de plannen in de Voorjaarsnota tegemoet te zien.

05 Gemeenschappelijke Regelingen

06 Rondvraag

07 Sluiting

99 Lijst van toezeggingen aan de raad 11-06-2021